- Chattertreffen #22
Offizielle CT:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  
Inoffizielle CT:  A  B  C  D  E  F  G  H  

Bochum - Ruhrwiesen & City

 

Datum: 01. August 2009

Stadt: Bochum

Kurzbeschreibung: Ruhrwiesen & City

Offiziell: ja (#22)

Anzahl noch angemeldeter Teilnehmer: 12

Durchschnittsalter: 22,6

Bilder: http://wenktec.de/gallery/v/boozer/ct22/ (extern)

Teilnehmer
 
Eure CT-Planungen, Ideen und CT-Erfahrungen: zum Forum