- Chattertreffen (inoffiziell)
Offizielle CT:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  
Inoffizielle CT:  A  B  C  D  E  F  G  H  

Köln - City / Rhein

 

Datum: 17. Juli 2006

Stadt: Köln

Kurzbeschreibung: City / Rhein

Offiziell: nein

Anzahl noch angemeldeter Teilnehmer: 8

Bilder: http://i.ytimg.com/vi/9JL7Q1sCED8/default.jpg (extern)

Teilnehmer
 
Eure CT-Planungen, Ideen und CT-Erfahrungen: zum Forum